Víkend Poslední Míle – duben 2017

Nastal zase čas našeho společného víkendového vzdělávacího pobytu pro pěstouny. Na první letošní pobyt jsme vyrazili do krásné přírody v okolí Svratky do Penzionu Poslední Míle. Bohužel nás na celý víkend čekalo ještě velmi sychravé spíše zimní počasí, ale ani to nás neodradilo sejít se ve velmi hojném počtu 16-ti rodin a to vše dohromaty čítalo  62 dospělých a 36 dětí.

Po příjezdu a ubytování jsme se všichni sešli na společné večeři, po které následovalo vzájemné představování rodin. Rodiny si vylosovaly dvojice, ve kterých se navzájem měli dozvědět co nejvíce informací a potom nám vždy představovali tu druhou rodinu. Bylo veselo a velmi rušno.

V sobotu dopoledne se pěstouni věnovali vzdělávání spolu s lektory Mgr. Šárkou Junasovou a PhDr. Zdenkem Čermákem na téma Kdo je mé dítě v pěstounské péči? Seminář byl velmi zajímavý a pěstouni si nově získané informace poPozvánka - Svratka duben 2017chvalovali.

A protože nám počasí opravdu nepřálo a došlo I na sněhové chumelenice nemohly děti vyrazit na celodenní pěší výlet a tak byl pro ně připraven náhradní program.

Menší děti se radovali z drobného vyrábění dárků maminkám, babičkám nebo tetám. Vyráběli jsme společně květiny z barevného papíru, pampelišky z vlny, kuřátko z papírového talíře a děti byly moc šikovné. Zbytek dopoledne jsme si hráli v hernách, protože venku pršelo, větší děti společenské hry a malé s legem.

Odpoledne I přes nepřízeň počásí jsem vyrazili na malou procházku kolem rybníka, ale protože chvilkami pořád pršelo tak jsme nedělali úkoly, které tu dětem nechala Dory, ty jsme pak splnili uvnitř a děti dostali odměnu. Po procházce se nadšeně hrály různé hry jako židličkovaná, přesedaná, tancovali jsme, z vody do vody a další různé společenské hry děti velmi zaujal twister, a malé děti si stavěly lego.

Večer jsme dětem pustili film Hledá se Dory a pěstouni povídali a probírali zážitky jak ze semináře, tak I ze svých běžných každodenních starostí s dětimi. A pak už všichni vyrazili do postýlek nabrat síly na nedělní program.

V neděli ráno jsme se opět sešli všichni u snídaně. Počasí už se malinko umoudřilo a tak děti mohly ven, zatím co se pěstouni ještě vzdělávali s našimi lektory Mgr. Evou Kluckou a Bc. Martinou Kučerovou na téma Psychohygiena pěstouna a jeho rodiny.

S dětmi jsme vyrazili na procházku do lesa, kde jsme dělali nejdelšího hada z šišek, které malé děti nasbírali. Po cestě zpět jsme je zase všechny naházeli zpět do lesa aby se na cestě nepletli, a zkoušeli kdo dohodí dál. Když jsme se schovali dovnitř, abychom se zase troche ohřáli, děti nám malovali zážitky z toho co jsme dělali o velikonocích. Větší děti vyrazili do blízkého penzionu na venkovní minigolf, který měl take velký úspěch.

V odpoledních hodinách jsme se všichni rozjeli k domovům a těšíme se na další společné setkání.