Cíle organizace

  1. Cílem organizace je vykonávat sociálně-právní ochranu dětí nad dětmi svěřenými do náhradní rodinné péče a zároveň tak hájit zájmy dětí v náhradních rodinách, ale také zájmy pěstounů jakožto celých rodin.
  2. Cílem organizace je umožnit a zprostředkovat pěstounům plnění jejich zákonné povinnosti v oblasti vzdělávání (organizace vzdělávacích akcí).
  3. Cílem organizace je umožnit dětem v náhradní rodinné péči, ale i i biologickým dětem pěstounů smysluplně trávit volný čas (respitní pobyty, letní tábor)
  4. Cílem organizace je poskytovat či zprostředkovat odbornou pomoc pěstounským rodinám (sociálně-právní, speciálně pedagogickou, psychologickou).