Chcete pomoci dětem vyrůstajícím v pěstounské péči? Jednou z možností, jak to můžete udělat, je přispět finančním darem. Zasláním tohoto daru podpoříte naši činnost zaměřenou na pomoc dětem.

Finanční dar nebude použit na provoz a chod spolku, dary jsou výhradně určeny na pomoc dětem.

Využití finančního daru např.:

  • zajištění programu pro děti  na společných setkáních
  • zajištění materiálu na výtvarné tvoření 
  • zajištění dopravy, vstupného na jednotlivé akce pořádané pro děti 
  • nákup sportovního vybavení a společenských her pro děti
  • a jiné …

Pokud se rozhodnete k zaslání finančního daru, je nejlepší kontaktovat výkonnou ředitelku spolku Bc. Marcelu Norkovou na tel. 723 211 095 nebo emailem info@kridlapropestouny.cz. 

Můžete svůj finanční dar zaslat přímo na účet spolku:

Česká spořitelna, a.s. 3240247399/0800

Důležitý je pro naše děti každý dar. Děkujeme.